Hoa khô nhà riêng - căn hộ
150,000
140,000
270,000
1,200,000
1,000,000
800,000
1,300,000
900,000