Liên Hệ

Địa chỉ Shop 
+ Phone: 0906.316.700 
+ 819 Hương Lộ 2, Bình Tân , HCM – Chung Cư Saigonhomes 
+ Facebook :Hoa Khô Max