Liên Hệ

Địa chỉ Shop 
+ Phone: 0906.316.700 
+ 4 Trịnh Đình Thảo , HCM – Chung Cư Topaz Garden , phòng A14.09
+ Facebook :Hoa Khô Max